Het sluiten van alle onderwijsinstellingen in Nederland, als gevolg van de coronacrisis, raakt vrijwel iedereen: Ouders moeten oppas vinden voor kinderen, leerkrachten komen thuis te zitten en duizenden kinderen moeten les zien te krijgen via internet. Echter is er een groep in het onderwijs, waar deze maatregelen extra hard aankomen: Zzp’ers.

Helaas hebben we al van meerdere zzp’ers moeten vernemen dat de inkomstenstroom voor de komende weken nagenoeg nul is. Staatssecretaris Eric Wiebes omschreef dit als ‘het risico van het vak’. Natuurlijk is het verstandig om als zzp’er vet op de botten te hebben zodat je slechte tijden kunt opvangen. Echter is het niet reëel om te beweren dat een zelfstandige zonder personeel weken (en misschien zelfs maanden) zonder werk zomaar kan doorkomen. Gelukkig lijkt het kabinet dit ook te beseffen. Op korte termijn verwachten wij een noodpakket dat ook de zzp’er tegemoet zal komen.

Daarnaast zien we dat dit besef ook aanwezig is bij veel van de besturen waar wij mee samenwerken. Al meerdere besturen hebben aangegeven dat ze willen meewerken aan een tegemoetkoming voor zzp’ers. Ondanks dat er (vrijwel) geen lessen worden gegeven, is er nog werk op scholen in Nederland. Veel scholen zijn open voor de opvang van kinderen en het online onderwijs dient te worden vormgegeven en uitgevoerd. Bij Edulance willen we ons ook graag inzetten voor de zzp’ers in het onderwijs.

In samenspraak met onze arbeidsjurist hebben we een overeenkomst opgesteld. In deze overeenkomst, die wordt afgesloten tussen een zzp’er en de opdrachtgever, staan handvaten voor een ‘flexibele toevoeging aan de modelovereenkomst’. Deze overeenkomst stelt de zzp’er, in overleg met de opdrachtgever, in staat om de komende weken een minimaal aantal uren te maken, tegen een opslag (bijvoorbeeld 140%) van het normale uurtarief. Op deze manier is de zzp’er, ook in deze moeilijke tijd, verzekerd van een minimum omzet. Op het moment dat de scholen weer opengaan, zal het voorgeschoten bedrag worden verrekend.

Al meerdere besturen hebben aangegeven dat zij meegaan met deze aanpak om zo haar zzp’ers te ondersteunen. Bij Edulance willen we dit document niet alleen inzetten voor onze eigen zzp’ers, maar voor alle zzp’ers in het onderwijs. Dit document is dan ook gratis toegankelijk voor zowel zzp’ers als besturen en is te verkrijgen via hidde@edulance.nl.

Zzp’ers in het onderwijs zetten zich elke dag in voor kwalitatief onderwijs voor de volgende generaties in Nederland. Laten we deze cruciale groep professionals ondersteunen in deze lastige periode.

Hidde Kollenburg
Edulance