nationale voorleesdagen

Jonge docenten

Waarom vertrekken ze uit het voortgezet onderwijs?

De NOS bracht vorig jaar een artikel over een kwart van de jonge docenten die binnen vijf jaar het voortgezet onderwijs verlaten. Dat klinkt behoorlijk serieus. We zoeken uit wat er speelt onder jonge docenten, volgens het onderzoek Staat van het Onderwijs 2023.

Wat is er aan de hand?
De realiteit lijkt iets anders te zijn dan wat de NOS ons vertelt. Wist je dat niet elke jonge docent die stopt, voorgoed stopt in het onderwijs? En dat is eigenlijk best logisch. Net als in andere sectoren, zie je dat jonge mensen hun kansen verkennen. Sommigen gaan terug naar school om verder te leren, anderen gaan werken op basisscholen of in het MBO/HBO. Maar een klein percentage (5%) stopt voorgoed in het onderwijs.

Toch blijven?
Dat jonge docenten in het voortgezet onderwijs vertrekken, valt niet te ontkennen. Het is jammer dat ze weggaan, vooral nu de sector nieuw talent kan gebruiken met de vergrijzing die eraan komt. Met de juiste begeleiding en een gezonde werklast zouden meer jonge docenten in het onderwijs willen blijven.

Werk voor scholen
Er is nog wat werk aan de winkel om jonge docenten beter te ondersteunen. Het rapport ‘Staat van het Onderwijs 2023’ wijst erop dat er vooral begeleiding nodig is. De jonge docent heeft behoefte aan extra hulp in de klas en wil af van het administratieve werk. Meer tijd voor de leerlingen, dat is belangrijk. Want zeggen ze: je hebt te maken met allerlei verschillende leerlingen, met verschillende behoeften en problemen.

Inwerkprogramma
Bijna alle jonge docenten krijgen wel wat hulp als ze beginnen, maar niet elke school heeft een inwerkprogramma. En zelfs als dat programma er wel is, sluit het niet altijd goed aan. Dit blijkt ook uit een onderzoek van Staat van het Onderwijs, onder 247 beginnende docenten in het voortgezet onderwijs. Ze voelen zich goed voorbereid op het lesgeven; denk aan pedagogisch en didactisch handelen. Maar minder goed voorbereid als het gaat om het begeleiden van leerlingen om zich betrokken en verantwoordelijk op te stellen in de maatschappij (burgerschap), en het functioneren binnen de organisatie van de school (Bron: Staat van het Onderwijs 2023).

Het is jammer dat jonge docenten het onderwijs verlaten. Al is het minder zwart-wit dan wat de media je doen geloven. Toch hopen wij dat meer jonge docenten in het onderwijs blijven werken.

 

Wat is daarvoor nodig, volgens jou?
If 'Other' is filled, checked answers are ignored.