Een gewoon schooljaar is het natuurlijk allang niet meer. We hebben lockdowns met thuisonderwijs gehad. Hele klassen naar huis vanwege een verkouden leerkracht of leerling. Leerlingen die regelmatig getest moesten worden. Dat er veel veranderd is, is het understatement van het jaar. Daar komt nog bij dat de overheid een duurzame investering doet van 8,5 miljard onder de noemer van Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Eén waar we al  lang op hebben gewacht, maar ook één die wat vraagt van schooldirecteuren en -bestuurders. We vroegen Marko Röttger van De Baard Onderwijs een gastblog te schrijven met tips hoe je dit goed kunt aanpakken.

NPO-gelden

Voor corona ontving het onderwijs al een aantal subsidies, maar die waren vooral voor de korte termijn. De bedoeling is dat daar nu verandering in komt. Scholen krijgen €700,- per leerling voor het eerste jaar en (waarschijnlijk) €500,- voor het tweede schooljaar. Geld dat we kunnen gebruiken om leerlingen te ondersteunen zodat ze na corona weer ‘gewoon’ naar school kunnen. Een investering die we kunnen inzetten passend bij de behoeften van de leerlingen en leerkrachten. Zodat ze kunnen presteren op het niveau dat bij hen past én ze de aandacht krijgen die ze verdienen.

 

Start op tijd

Hoewel de verantwoording van de gelden in het jaarverslag van het bestuur komt, ligt de regie op de scholen. De scholen maken de plannen en evalueren de effecten van hun interventies. Het is dus van belang dat je het nu al goed uitwerkt en opschrijft.

Start daarom op tijd en bespreek de (on)mogelijkheden met je team, de bestuurders de MR en gemeenten. Om een goed beeld te krijgen van hoe je de NPO-gelden gaat inzetten doorloop je een aantal stappen:

  1. Schoolscan (nulmeting): hoe staat je school ervoor? Wat hebben leerlingen en leerkrachten komend schooljaar nodig om de leerlingen het beste te bieden?
  2. Behoeften SMART uitwerken: uit de schoolscan komen mogelijke actiepunten. Uit die mogelijke actiepunten kies je er een aantal die je verder SMART uit gaat werken. Zo maak je je doelen meetbaar.
  3. Menukaart: in de menukaart koppel je je actiepunten aan de juiste categorie. Je geeft aan of je hiervoor middelen, personeel of scholing inzet. Schaf je extra materiaal aan, een methode voor sociaal welbevinden of zet je in op extra personeel? De menukaart laat zien hoeveel leerwinst elk middel oplevert, hoeveel bewijs je ervoor moet leveren en wat de kosten zijn.

Uitdaging

Je keuzes bepalen de vervolgstappen en precies dáár zit de uitdaging. Want heb je een keuze gemaakt, dan moet je deze uiteraard ook nog organiseren/uitvoeren. Kies je bijvoorbeeld voor een nieuwe lesmethode? Dan is een gedegen onderzoek naar de verschillende methodes van belang. Kies je voor een training/opleiding voor je team? Ook dan is inzicht in de behoeften en uitdagingen van je team essentieel. Extra mensen aannemen betekent een tijdelijke uitbreiding van je formatie. Die betaal je uit de NPO gelden, maar dit is een subsidie, dus zodra dit vervalt stopt ook de uitbreiding van je formatie. Denk dus vooraf na hoe je verder gaat op het moment dat deze extra mensen weer verdwijnen.

Een oplossing is om externen hiervoor aan te trekken. Deze zijn niet bij jou in dienst en kun je dus gemakkelijk loslaten zodra het nodig is. De beschikbaarheid van externen is echter een onzekere factor. Zorg dat je externen benaderd vóór je klaar bent met je plan. Voor je het weet vis je achter het net en heb je niemand om je zorgvuldig uitgewerkte plan uit te voeren.

 

Onzekerheid

Begrijp me niet verkeerd, het is natuurlijk een goede zaak dat er een behoorlijk bedrag wordt vrijgemaakt voor het onderwijs. Dit moeten we zo gedegen en duurzaam mogelijk inzetten. Veel directeuren zijn al samen met hun team bezig met de uitwerking van de plannen. Toch is er nog veel onzekerheid. Want is dit een structurele investering in het onderwijs of stopt het na twee jaar? En ook de komst van een nieuw kabinet brengt onzekerheid met zich mee. Kunnen we, zodat we onze leerlingen het beste onderwijs mogelijk kunnen aanbieden, structureel gaan investeren in de opleidingen, de leerkrachten en het aantrekkelijker maken van ons mooie vak? Deze vragen blijven vooralsnog onbeantwoord. Toch is het een goede stap in de richting. Dus succes met schrijven, plannen en uitvoeren. Neem de tijd, investeer in het betrekken van collega’s, bestuurders en gemeenten én kies het beste voor de leerlingen en team.

Marko Röttger
De Baard Onderwijs

 

×

Hallo!

Stuur gelijk een berichtje of mail ons op info@edulance.nl

×