Vanaf vorige week is het tweede tijdvak geopend voor het aanvragen van subsidie ten behoeve van het wegwerken van leerachterstanden door corona. In totaal heeft de overheid €244 miljoen gereserveerd ter voorkoming van leerachterstanden bij kleuters, leerlingen en studenten in de voorschoolse educatie, basisonderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs, volwasseneneducatie, het vavo en mbo.

Tweede ronde voor subsidie leerachterstanden is geopend

Scholen in het basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs kunnen financiële hulp aanvragen bij het bieden van hulp en maatwerk. Deze steun is bedoeld voor leerlingen en studenten die door de maatregelen rondom de coronacrisis extra ondersteuning nodig hebben. Het tweede tijdvak loopt van 18 augustus tot en met 15 september en is bedoeld voor de periode van de zomervakantie 2020 tot en zomervakantie 2021. Met dit geld kunnen scholen leerlingen helpen door bijvoorbeeld extra programma’s aan te bieden naast de reguliere onderwijstijd. Bijvoorbeeld in de herfstvakantie, na schooltijd of in het weekend.

De subsidieaanvraag bestaat uit het invullen van een online aanvraagformulier op de website van de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I).

Het eerste tijdvak van deze subsidie heeft ervoor gezorgd dat duizenden leerlingen onderwijs konden volgen tijdens de vele zomerscholen die door heel Nederland werden georganiseerd.

Is er binnen jouw onderwijsorganisatie behoefte aan het wegwerken van deze leerachterstanden, maar past dit niet binnen uw personele planning? Bij Edulance hebben we een mooie pool opgebouwd van ervaren leerkrachten die jouw school graag tijdelijk komen versterken om maatwerk te bieden aan leerlingen die dit het hardst nodig hebben.

Heb je hier vragen over? Of heb je vragen omtrent het aanvragen van de subsidie? Wij helpen je graag.

Met vriendelijke groet,

Hidde Kollenburg
Adviseur Onderwijs

M: Hidde@edulance.nl
T: 085 0470 649