Commercialisering is het sociale proces waarbij goederen en diensten in toenemende mate worden uitgebaat vanuit een winstoogmerk in plaats van voor eigen gebruik of op basis van wederkerigheid.’

Aldus de dikke van Dale. De vercommercialisering van het (basis)onderwijs is momenteel een hot-topic. In de afgelopen jaren heeft het lerarentekort veel commerciële partijen aangetrokken die werken vanuit het vraag-en-aanbod principe. Het moge duidelijk zijn dat een laag aanbod voor deze partijen gelijkstaat aan een hoge vraagprijs.

Vercommercialisering van het onderwijs

Tijdens onze rondgang langs verschillende basisscholen en besturen hebben we de gekste cowboy-verhalen gehoord over verschillende, niet nader te noemen, detacheringsbureaus. Docenten die besloten hun vaste baan bij de school op te zeggen omdat ze bij een detacheerder een mooie leaseauto kregen. Of PABO-studenten die, nog tijdens hun studie, werden gelokt met het kwijtschelden van de studieschuld of een start-salaris waar een andere leerkracht 10 jaar voor moet werken.

Ik sprak een directeur die in het afgelopen jaar twee vaste krachten was kwijtgeraakt aan een uitzendbureau. Toen hij opzoek ging naar vervangers had hij ‘geluk’: Hij mocht deze zelfde leerkrachten terug inhuren, maar dan wel voor een factor 2.3. Wat een geluk…

Enkele weken terug besloten enkele grote besturen in Amsterdam te stoppen met het inhuren van leerkrachten via detacherings- en uitzendbureaus. Acht schoolbesturen in Amsterdam die samen 125 scholen tellen en ruim 30.000 leerlingen lesgeven, vormen hiermee een front tegen de ontwikkeling waarin leerkrachten geronseld worden om voor een lucratiever salaris te gaan werken.

Het moge duidelijk zijn dat de praktijken van deze partijen ten alle tijden afgekeurd moet worden. Onderwijsgeld dient zoveel mogelijk in het onderwijs te blijven. Echter moet in deze discussie een duidelijk verschil worden gemaakt tussen zakelijkheid en commercie in het onderwijs. Het zakelijker worden van het onderwijs kan, ook op de lange termijn, een positief effect hebben op de onderwijskwaliteit.

Bij Edulance geloven we in een duurzame en transparante oplossing als het gaat om de invulling van een tijdelijke functie. Ja, bij Edulance betaalt de school ook een bescheiden fee per gewerkt uur. Echter is deze fee significant lager dan de marge van traditionele uitzend- en detacheringsbedrijven. Deze fee gebruiken wij voor de verdere professionalisering van ons platform en voor het waarborgen van de kwaliteit van het onderwijs. Want dat moet ten alle tijden het uitgangspunt zijn.

×

Hallo!

Stuur gelijk een berichtje of mail ons op info@edulance.nl

×