Door: David Ackermans

In ons vorige blog schreven we over de stappen die je doorloopt als je start als zzp’er in het onderwijs. Het klinkt veel, maar in de meeste gevallen is het snel geregeld. Als je start op een opdracht, of liever nog ervoor, is het belangrijk je risico’s in te dekken en zorgen voor een ‘potje voor later’: verzekeringen en pensioen. In dit blog gaan we dieper in op de mogelijkheden die je hierin hebt.

Verzekeren en pensioen

Verzekeren

Als zzp’er loop je, zoals iedere ondernemer, risico’s. Denk aan ziekte en arbeidsongeschiktheid of bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheid. In loondienst word je door je werkgever verzekerd voor deze risico’s. Als zzp’er ben je hier zelf verantwoordelijk voor. Het is (nog) niet verplicht verzekeringen af te sluiten als zzp’er. Dit is echter wel aan te raden. Zo voorkom je achteraf gedoe en weet je zeker dat je voor alle risico’s gedekt bent.

Ziekte en arbeidsongeschiktheid

In het geval je door ziekte of arbeidsongeschiktheid niet kan werken, sluit je een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) af. Deze verzekering dekt jouw inkomen of vaste lasten (afhankelijk van wat je kiest) in geval van ziekte of langdurige arbeidsongeschiktheid. Je hebt hiervoor verschillende mogelijkheden:

  1. AOV bij verzekeringsmaatschappij: er zijn genoeg verzekeringsmaatschappijen die jou kunnen voorzien van een AOV. De premie is afhankelijk van je leeftijd, eventuele verzuimverleden en de looptijd van de verzekering. Via deze rekentool kun je een indicatie krijgen van de premie in jouw situatie.
  2. Broodfonds: een broodfonds is een groep zelfstandigen dat voor elkaar voor een sociaal vangnet zorgt. Hierbij leg je maandelijks geld in. Zodra iemand een beroep doet op het broodfonds bij ziekte of arbeidsongeschiktheid, wordt er tot maximaal twee jaar maandelijks een bedrag uitgekeerd. Er zijn zowel voor- als nadelen voor een broodfonds. Het grootste voordeel is dat het geld van jou blijft, nadeel is dat de uitkering niet oneindig is. Lees hier meer over de voor- en nadelen.
  3. SharePeople: SharePeople lijkt op een broodfonds, maar is niet beperkt tot een maximaal aantal leden. Op basis van jouw inkomen en risico wordt je in een groep ingedeeld. Deze groep creëert het sociale vangnet. De werking is in principe hetzelfde als het broodfonds: je doneert aan een ander. Het grootste verschil zit ‘m in wie bepaalt of je bij ziekte een uitkering krijgt: een broodfonds werkt met een eigen bestuur, SharePeople werkt met een onafhankelijke arbodienst.

Bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheid

Naast het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering – in welke vorm dan ook – is het raadzaam te kijken naar verzekeringen die bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheid dekken. Afhankelijk van je werkzaamheden als onderwijsprofessional is soms een van de twee verzekeringen al voldoende.

Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) verzekert schade aan (spullen van) anderen veroorzaakt door jou, jouw werk of producten. Denk bijvoorbeeld aan een leerling die iets breekt omdat hij/zij van de schommel valt die jij duwde.  Een AVB is dus vergelijkbaar met je persoonlijke aansprakelijkheidsverzekering (WA), alleen dekt een persoonlijke verzekering geen schade veroorzaakt door werkzaamheden.

Een AVB is niet verplicht, maar wel verstandig. Als je voor een opdrachtgever werkt, is er altijd een risico op schade. Jij bent hier als bedrijf aansprakelijk voor en dien je zelf te betalen. Een AVB is dan een mooi financieel vangnet dat je kunt inzetten bij de dekking van deze kosten.

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) verzekert schade waar een ander indirect nadeel van ondervindt. Het gaat dus niet om zaak- en/of letselschade zoals bij een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering maar om zuivere vermogensschade. Bijvoorbeeld een leerling die onterecht een jaar over moet doen omdat jij een toets verkeerd nakeek. De premie van een BAV is afhankelijk van het beroep van de verzekerde. In het onderwijs ligt de premie bijvoorbeeld veel lager dan in de financiële sector. Daarnaast zijn zaken als ervaring, omzetspreiding en samenwerking met derden van invloed op de hoogte van je premie.

 

Overige verzekeringen

Als zelfstandige loop je meer risico’s dan alleen arbeidsongeschiktheid en schade aan derden. Denk aan schade aan je eigen inventaris, of schade door cybercriminaliteit. Ook hier kun je je tegen verzekeren. Met een inventarisverzekering verzeker je je zakelijke inboedel zoals een computer, telefoon en bureau. Met een cyberverzekering ben je verzekerd bij systeeminbraak, dataverlies, hacking en cyberafpersing. Niet alleen de financiële schade wordt gedekt maar ook de persoonlijke hulp die jij mogelijk nodig hebt.

Als zzp-leerkracht is de kans aanwezig dat je niet veel inventaris nodig hebt en nauwelijks te maken krijgt met cybercriminaliteit. Het is raadzaam om de voordelen van deze verzekeringen op te wegen tegen de kosten die je ervoor moet maken.

Pensioen

Pensioen, het ‘potje voor later’, de ‘oudedagvoorziening’; iets waar je mogelijk nog niet echt naar om hebt gekeken. Je werkgever regelde dit immers voor jou. Nu je als zzp’er in het onderwijs werkt, is het verstandig naar de mogelijkheden voor pensioen te kijken. Want als je straks echt wil genieten van je vrijheid, is het wel zo fijn als dat financieel ook kan. Er zijn verschillende manieren om dit te doen:

Je kunt er ook kiezen om pensioen op te bouwen bij pensioenfonds voor zzp’ers. Een fonds beheert jouw vermogen door het te beleggen. Op die manier bouw je een potje op voor later. Deelnemen aan een pensioenfonds is niet voor iedereen interessant. Pas als je structureel een bepaald bedrag kan inleggen, is dit het overwegen waard. De uitkering vind (vaak) pas plaats bij het bereiken van de AOW-leeftijd.

 

Uiteraard kun je ook zelf beleggen. Er zijn verschillende manieren waardoor je op een laagdrempelige manier je vermogen kunt beleggen. Je kunt kiezen om veel of weinig risico te nemen, wat jouw rendement bepaalt. Zelf beleggen brengt uiteraard risico’s met zich mee. Als een organisatie waar jij aandelen hebt gekocht bijvoorbeeld minder winst maakt, zakt jouw rendement en daarmee ook mogelijk je uitkering op langere termijn. Wees je hier dus bewust van voordat je start met beleggen.

Advies

Er komt veel op je af als je start als zzp’er. Welke verzekeringen je wel of niet afsluit is je eigen keuze, maar kan ook consequenties hebben. Hetzelfde geldt voor de keuze voor je pensioen. Ga je sparen of neem je meer risico door te beleggen? Om hier goed overwogen keuzes in te maken, is het nooit verkeerd hier advies over in te winnen. Tijdens een (digitaal) kopje koffie nemen we graag mee door alle mogelijkheden en hoe we je hierbij kunnen helpen. Vrijblijvend uiteraard!

De laatste stap, maar zeker niet de minste, is je administratie. In ons volgende blog gaan we hier verder op in.

Over David Ackermans

David is medeoprichter van Edulance en houdt zich met name bezig met HR- en financieel gerelateerde zaken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overige verzekeringen

Als zelfstandige loop je meer risico’s dan alleen arbeidsongeschiktheid en schade aan derden. Denk aan schade aan je eigen inventaris, of schade door cybercriminaliteit. Ook hier kun je je tegen verzekeren. Met een inventarisverzekering verzeker je je zakelijke inboedel zoals een computer, telefoon en bureau. Met een cyberverzekering ben je verzekerd bij systeeminbraak, dataverlies, hacking en cyberafpersing. Niet alleen de financiële schade wordt gedekt maar ook de persoonlijke hulp die jij mogelijk nodig hebt.

Als zzp-leerkracht is de kans aanwezig dat je niet veel inventaris nodig hebt en nauwelijks te maken krijgt met cybercriminaliteit. Het is raadzaam om de voordelen van deze verzekeringen op te wegen tegen de kosten die je ervoor moet maken.

 

Pensioen

Pensioen, het ‘potje voor later’, de ‘oudedagvoorziening’; iets waar je mogelijk nog niet echt naar om hebt gekeken. Je werkgever regelde dit immers voor jou. Nu je als zzp’er in het onderwijs werkt, is het verstandig naar de mogelijkheden voor pensioen te kijken. Want als je straks echt wil genieten van je vrijheid, is het wel zo fijn als dat financieel ook kan. Er zijn verschillende manieren om dit te doen. De belangrijkste zetten we op een rij:

  1. Je kunt er ook kiezen om pensioen op te bouwen bij pensioenfonds voor zzp’ers. Een fonds beheert jouw vermogen door het te beleggen. Op die manier bouw je een potje op voor later. Deelnemen aan een pensioenfonds is niet voor iedereen interessant. Pas als je structureel een bepaald bedrag kan inleggen, is dit het overwegen waard. De uitkering vind (vaak) pas plaats bij het bereiken van de AOW-leeftijd.
  2. Met sparen in box 1 spaar je op een speciale bankspaarrekening. Je bepaalt zelf je jaarlijkse inleg die (tot een bepaald maximum) onbelast is. Zodra je jezelf gaat uitkeren, betaal je belasting over de uitkering. Dit geld mag je alleen gebruiken voor aanvullend pensioen en opname is dus pas mogelijk vanaf de AOW-leeftijd. Op basis van het aantal uitkeringsjaren wordt de hoogte van je uitkering betaald.
  3. Sparen in box 3 is een van de manieren om pensioen op de bouwen. Je spaart op een spaarrekening en bouwt zo vermogen op. Dit vermogen kun je op ieder moment opnemen en gebruiken voor elk doel. Maar let op! Je betaalt hier wel vermogensbelasting over zodra je boven €50.650,- per persoon komt. Daarnaast is de rente momenteel erg laag en ben je niet beschermd bij beslagname of faillissement.
  4. Uiteraard kun je ook zelf beleggen. Er zijn verschillende manieren waardoor je op een laagdrempelige manier je vermogen kunt beleggen. Je kunt kiezen om veel of weinig risico te nemen, wat jouw rendement bepaalt. Zelf beleggen brengt uiteraard risico’s met zich mee. Als een organisatie waar jij aandelen hebt gekocht bijvoorbeeld minder winst maakt, zakt jouw rendement en daarmee ook mogelijk je uitkering op langere termijn. Wees je hier dus bewust van voordat je start met beleggen.

 

Advies

Er komt veel op je af als je start als zzp’er. Welke verzekeringen je wel of niet afsluit is je eigen keuze, maar kan ook consequenties hebben. Hetzelfde geldt voor de keuze voor je pensioen. Ga je sparen of neem je meer risico door te beleggen? Om hier goed overwogen keuzes in te maken, is het nooit verkeerd hier advies over in te winnen. Tijdens een (digitaal) kopje koffie nemen we graag mee door alle mogelijkheden en hoe we je hierbij kunnen helpen. Vrijblijvend uiteraard!

 

De laatste stap, maar zeker niet de minste, is je administratie. In ons volgende blog gaan we hier verder op in.

 

×

Hallo!

Stuur gelijk een berichtje of mail ons op info@edulance.nl

×