zzp freelance in het onderwijs

Als zzp’er zijn er verschillende verzekeringen die je kunt afsluiten om jezelf en je bedrijf te beschermen. Verzekeren is soms erg complex en bij zakelijk verzekeren zijn er veel opties. Daarom hebben we, om freelancers in het onderwijs op weg te helpen, hieronder de meest voorkomende en handige zzp-verzekeringen uitgelegd.

Bij Edulance zijn we momenteel bezig om verzekeringen toe te voegen aan onze dienstverlening voor zzp’ers! Nieuwsgierig naar welke verzekeringen dat zijn? Dat staat toegelicht bij de relevante verzekering. 

Bedrijfsaansprakelijkheid | AVB 

De meeste mensen zijn redelijk bekend met een persoonlijke aansprakelijkheidsverzekering. Maar deze privé verzekering dekt geen schade die veroorzaakt wordt tijdens werkzaamheden als zzp’er, vandaar dat er ook een zakelijke variant is.

Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekt schade die wordt veroorzaakt aan anderen tijdens het uitvoeren van je werkzaamheden. Wanneer je bijvoorbeeld iets kapot stoot tijdens je werkzaamheden als leerkracht, of iemand letsel toebrengt, dan zorgt deze verzekering ervoor dat de kosten die daardoor gemaakt moeten worden gedekt zijn.

Kosten | €250 – €500 per jaar | Gratis als je via Edulance werkt 

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering | BAV 

In tegenstelling tot een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is deze verzekering specifiek gericht op het dekken van aansprakelijkheid voor fouten of nalatigheid in de professionele dienstverlening. Stel je geeft een verkeerd advies en school loopt daardoor geld mis of schade op. Zowel de beroepsfout als juridische kosten worden met deze verzekering in de meeste gevallen gedekt.  Een slimme verzekering als je belangrijke beslissingen maakt voor scholen of klassen als bijvoorbeeld directie of in een andere leidinggevende functie. 

Kosten | €300 – €800 per jaar | Met korting via Edulance

Arbeidsongeschiktheidsverzekering | AOV 

Als zzp’er ben je druk bezig met de groei van je bedrijf en ga je ervan uit dat er niets gebeurd met je gezondheid. Helaas kan het toch voorkomen dat je arbeidsongeschikt wordt door ziekte of letsel. Om op dat moment geen verlies te draaien of inkomsten te missen kun je een AOV verzekering afsluiten. Deze verzekering is iets complexer en heeft veel factoren om rekening mee te houden zoals, beroep, leeftijd en dekking. Deze factoren bepalen ook mede de hoogte van de kosten voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Kosten | Variabel en maatwerk 

Zakelijke rechtsbijstandverzekering

Deze verzekering biedt juridische hulp en bijstand bij diverse zakelijke geschillen, zoals contractuele geschillen, arbeidsconflicten, huurgeschillen, enzovoort. Het is bedoeld om juridische kosten te dekken die voortkomen uit het aangaan of oplossen van geschillen binnen je bedrijfsactiviteiten.

Kosten | €150 – €300 per jaar

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering   

Onderdeel van directie of een andere leidinggevende functie? Dan krijg je aardig wat verantwoordelijkheid bij je functie. Jij als persoon kan daarbij ook aansprakelijk gesteld worden voor foutief handelen of foute beslissingen die genomen worden. Vooral als deze negatieve gevolgen hebben voor de organisatie. 

Deze verzekering biedt dekking voor juridische kosten en schadevergoedingen die komen uit aansprakelijkheidsclaims tegen bestuurders. Het is belangrijk om te benadrukken dat de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering zich richt op persoonlijke aansprakelijkheid van individuele bestuurders en niet op aansprakelijkheid van het bedrijf als geheel.

Kosten | Variabel en maatwerk | De omvang van het bedrijf, het risicoprofiel en het verzekerde bedrag tellen daarbij mee 

Zakelijk verzekeren in Nederland is in de meeste gevallen niet verplicht, wel verstandig. Een ongelukje zit in een klein hoekje en dat kan daarbij flink in de kosten lopen. Lees dus goed door welke voor jou van toepassing kunnen zijn en bekijk eventueel ook goederenverzekeringen als je eigen materiaal gebruikt tijdens je werkzaamheden.

Verzekeringen zijn maatwerk. Lees je dus goed in zodat je goed begrijpt wat je afsluit en welke verantwoordelijkheden je aangaat.