Nieuws | Artikelen | Informatie

De gouden eeuw voor leerkrachten is nu!

De gouden eeuw voor leerkrachten is nu!

‘De werkdruk voor leraren is te hoog’. ‘Het salaris van leerkrachten in het primair onderwijs loopt achter’. ‘De administratieve druk voor leerkrachten is buitensporig. ‘Werken in het basisonderwijs is niet flexibel genoeg’.

Vercommercialisering van het onderwijs

Vercommercialisering van het onderwijs

‘Commercialisering is het sociale proces waarbij goederen en diensten in toenemende mate worden uitgebaat vanuit een winstoogmerk in plaats van voor eigen gebruik of op basis van wederkerigheid.’

Gelijke kansen betekent ongelijk behandelen

Gelijke kansen betekent ongelijk behandelen

Op dinsdag 1 oktober was ik aanwezig op het Onderwijsdebat in Amsterdam. Een initiatief van de AOb om in gesprek te gaan over het lerarentekort in de vier grote steden…